Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« När jämställdheten kom till musikbranschen | Main | Missa inte.. »
onsdag
nov132013

Nya och gamla sätt att dela kultur

Noterar att Netflix och YouTube numera står för halva datatrafiken. Det är bara att gratulera båda dessa distributörer och konstatera att bra innehåll säljer. Och säljer gör de, båda två. En masse. Om än med olika affärsmodeller.

Netflix är i grunden en mer traditionell affär. Ett på förhand reglerat innehåll av tv och film, där rättigheterna förhandlats fram på traditionellt sätt stora bolag emellan. YouTube kan å andra sidan verka helt oreglerat. Här kan vemsomhelst lägga upp vadsomhelst, närsomhelst. YouTube förhandlar inte heller rättigheter på traditionellt sätt.

Här behövs nya modeller. Som den överenskommelse YouTube och Stim nyligen ingått. På så sätt kan enskilda upphovsmän få sin del av kakan när jättar som YouTube tjänar pengar på deras arbete. Även när det är en tredje part som lägger upp det.

Trenden är densamma i USA som i Europa, meddelas det. Med skillnaden att det går fortare här. En annan trend är att fildelningen peer-to-peer sjunker kraftigt. i Nordamerika står fildelningen nu för mindre än 10 procent av datatrafiken. Att jämföra med 60 procent för 11 år sedan.

Något annat som är ett drygt decennium gammalt är Infosoc-direktivet. Det uppmärksammar i veckan Piratpartiet  som menar att direktivet blivit gammalt och inte ligger i fas med hur Internet används. "Ett steg närmare laglig fildelning" rubricerar PP sitt pressmeddelande och efterlyser tillsammans med sin kritik av Infosoc-direktivet ett bredare stöd i EU-parlamentet för legalisering av fildelning.

Nu verkar det ju som att det är fildelningen som inte ligger i tiden, så här ett decennium senare. Så vi kan väl enas om att en översyn av upphovsrätten skulle kunna ske för de enskilda upphovsmännens bästa, när jättedistributörer som Netflix och YouTube hotar att bli vår tids patroner, snarare än för en utdöende fildelning som snart bara sörjs av nostalgiska pirater?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Surt att HBO misslyckades så stort med lanseringen av sina tjänster med avtals bråket med 12 månader och konstiga delen där man avtalade rätten kunna var missnöjd i sociala medier. Man måste ju tydligen också skaffa fler konton i en samma familj om två vill titta på HBO samtidigt. Netflix har ju lyssnat väldigt väl på konsumenterna vad dom vill ha och där ligger ju framgångarna. Nu verkar dom ju bli bättre på lyssna på användarna men dom verkligen svartat ner varumärket under 1 och halvt år dom varit i Sverige. Vore ju kul om Hulu också lanserades i Europa.

november 19, 2013 | Unregistered CommenterAnders Berggren

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>