Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Mångfald och jämställdhet med SKAP | Main | Europas framtid om EU:s upphovsrätt »
onsdag
dec182013

Elektronikbranschen lobbar med piratretorik

Läser Klas Elm på Elektronikbranschen. Just den här intresseorganisationen, som företräder en jätteindustri, lyckas bra med att få med sig pirater mot kulturskapare. För det är ju en bransch med varumärken som 3, El-Giganten, Euronics, The Phone House, Media Markt, SIBA, Grundig, JVC, LG, Nikon, Panasonic, Philips, Samsung, Sony och Yamaha och ett tjugotal till (alla medlemmar här) som behöver stöd från ett parti som kallar sig "kulturparti". Varför ta den enskilde kulturskaparens parti?

Elm presenterar både en undersökning och ett angrepp på privatkopieringsersättningen – och upphovsrätten – helt i linje med piratretoriken:

"Det finns ett starkt stöd för upphovsrätten. Bara 29 procent av ungdomarna i åldern 15-22 är negativa till att upphovsmän får betalt för sitt arbete. Men unga anser inte att skatt på teknik, som kassettbandsskatten, är rätt väg att gå."

För det första är det nedslående att Elektronikbranschen menar att siffran att 29 procent, i det sammanhang Elm målar upp, är låg. Det borde vara alarmerande om det Klas Elm påstår är sant: att 29 procent av ungdomarna är NEGATIVA till att upphovspersoner får betalt för sitt arbete. Tycker verkligen en tredjedel av ungdomarna att just den här yrkesgruppen inte ska ha betalt för sitt arbete?

För det andra är det tröttsamt med Elektronikbranschens och Piratpartiets gemensamma arkaiserande retorik. "Kassettbandskatten" ersattes 2005 av privatkopieringsersättning, ett teknikneutralt och flexibelt system som är anpassat efter den snabba tekniska utveckling vi lever i. Antingen har Elm missat att lagstiftningen ändrats sedan han senast kollade för ett decennium sedan, eller så kör han bara med fula knep. Upp till dig som läser att bedöma – endast Klas Elm vet med säkerhet.

För det tredje verkar Klas Elm och Elektronikbranschen, i linje med sitt särintresse, ha konstruerat frågan i undersökningen fel. Det är fel uppfattat att upphovspersoner får BETALT för sitt arbete via "kassettbandsskatten" (sic). De får ersättning för den kopiering som sker och som tillåts genom ett undantag i upphovspersonens rättigheter. När man får betalt för något har man själv erbjudit det till en marknad. Privatkopieringsersättningen ger inte betalt. Den är, precis som den heter, en ersättning för att man som upphovsperson tillåtit att ens arbete, under vissa omständigheter, distribueras vid sidan av marknaden. Skilj på betalning och ersättning, Elm!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Vad gör svensk elektronikbransch för att sluta tjäna pengar på slaveri?

Man skulle ju kunna tycka att även elektronikbranschen kunde ta itu med sina riktiga problem, inte fabricera problem för att slippa betala skäliga ersättningar. Ett riktigt problem som i alla fall jag tycker är värre än att kulturarbetare får ersättning av en bransch som lever på kopiering av kultur är det faktum att samma bransch lever även på andras arbete i BETYDLIGT VÄRRE sammanhang:

http://qz.com/136664/there-could-be-slaves-in-the-supply-chain-of-your-chocolate-smartphone-and-sushi/

januari 5, 2014 | Unregistered CommenterMille

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>