Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Att ta ansvar för upphovsmän och deras rättigheter | Main | Åter från SKAP:s "supervecka" i Bryssel 2013 »
torsdag
feb282013

”Vi valde Epidemic Sound för den grymma musikens skull”

Det är en mening jag aldrig hört. Däremot hör jag omdömen som ”tvångströja för tv-producenter”, ”vill du möta en större publik får du ge upp din låt” och ”kvaliteten blir lidande”.

Jag vill och kan inte uttala mig om kvaliteten på den musik Epidemic Sound har i sin repertoar. Men jag vet att företagets affärsidé knappast gynnar kreativ kvalitet vare sig hos upphovsmännen eller hos de tv-producenter som av sin uppdragsgivare hänvisas att endast använda musik från Epidemic Sound.

De siffror som Musiksverige nyligen offentliggjort visar att den svenska musikbranschens tillväxt under 2011 var högre än landets totala tillväxt och att en dryg fjärdedel av intäkterna härrörde sig från upphovsrättsliga intäkter. Det är tydligt att musik används mer än någonsin av aktörer i olika sammanhang – eftersom de ser musikens värde för sina egna affärer. Det är då inte mer än rimligt att den som gör musiken får sin del av kakan.

Svenskar dominerar Billboards lista över de mest framgångsrika låtskrivarna. Tio Grammy-nomineringar. ASCAP Best Songwriter of the Year. Max Martin, Shellback, Carl Falk. Namn med cred. Det är detta som är det svenska musikundrets förklaring – kvalitet. Det är kvalitet och mångfald som satt oss på kartan. Och det är genom kvalitet och mångfald vi skapar konkurrenskraft, nationellt, i EU och globalt.

Detta tog handelsstatssekreterare Gunnar Oom fasta på när han i samband med Digital agenda för musiken nyligen talade inför en näringslivspublik på Svenska residenset i Bryssel. Det var också detta som deltagarna i Creators Conference, företrädare för EU-kommissionen och parlamentet, FN, digitala tjänster och musikskapare, i förra veckan tog fasta på. Och de konstaterade att en nyckel till en hållbar väg framåt är en starkare upphovsrätt – för den enskilde upphovsmannen.

Epidemic Sounds företrädare menar att upphovsrättsliga system inte hör till tiden. Samtidigt är det just på upphovsrätt hela deras verksamhet vilar – andras rättigheter. För den som säljer sin musik till Epidemic Sound får inte bara mycket liten ersättning, utan tvingas dessutom avsäga sig alla rättigheter till den. 

Det innebär att du endast får den engångsersättning på runt 600 kr som Epidemic erbjuder, men också att du aldrig får vara med och få en bit av kakan igen – oavsett hur många gånger Epidemic Sound säljer din musik. Alla ytterligare inkomster tillfaller Epidemic Sound eftersom Epidemic Sound tagit över alla dina rättigheter.

Det är förstås upp till var och en att avgöra om 600 kr för ett verk som köparen kan göra pengar på hur många gånger som helst är en bra eller dålig affär. Jag skulle själv aldrig gå med på det. Vad värre är så har du, om du säljer din musik till Epidemic Sound, också förlorat den ideella upphovsrätten till den. Det innebär att Epidemic Sound inte bara kan sälja vidare din musik utan att du får betalt för det, utan också att de kan göra vad de vill med den.

Som att lämna den vidare till andra musikskapare som (för en lika låg ersättning?) uppdras att göra om din melodislinga till en låt. Kanske sätta text till den. Spela in den med sång. Utan att du får ersättning. Utan att du får ens får cred för att du faktiskt är den som skrivit musiken. För som upphovsman står det "Epidemic Sound". Du har ju förlorat dina rättigheter.

Det gör mig ledsen att se när kommersiella bolag utnyttjar musikskapare på detta sätt. I Europa har vi musikskapare samlat oss inom ECSA och anmält stora mediehus till EU-kommissionen för ful- och tvångsavtal. I Sverige är vi samlade i SKAP och i Stim, just för att ensam inte alltid är stark. Genom en väl fungerande kollektiv licensiering behöver inte en enskild upphovsman löpa risken att som svagare part teckna oskäliga avtal. Samtidigt som kollektiv licensiering erbjuder hela den mångfald som musikskaparkollektivet gemensamt kan erbjuda. Stim är ju som bekant inte bara en leverantör, utan 70 000.

Men det som bekymrar mig mest är beställarnas roll i detta. SVT, som använder Epidemic Sound som leverantör, har ett public serviceuppdrag att ta hänsyn till. Kommittédirektivet pekar på vikten av att public service inte hemfaller åt samma metoder som kommersiella kanaler, där vinst är huvudsyftet. Public service har ett bredare uppdrag.

Rebecca Barzegar, jurist på SVT, ser inte att Epidemic Sound ”som fenomen skulle underminera upphovsrätten” i en artikel i nyhetsbrevet Musikindustrin igår. På vilket sätt menar Barzegar att upphovsrätten ”inte skulle undermineras” av verksamheter som har som affärsidé att upphovsmannen avsäger sig alla rättigheter till sin musik – för all framtid?

Att kommersiella bolag uppbackade av riskkapitalister ger sig in i den här typen av affärer är inte konstigt. Men public service?

SVT:s hållning är både moraliskt märklig och möjligen helt stick i stäv med public service-uppdraget. Mångfald uppnås inte genom att styra upphandling till en leverantör. Mångfald uppnås genom valfrihet, något som producenter och regissörer de senaste dagarna högröstat påpekat i media och sociala medier. Man vill inte delta i den nedåtgående spiral kortsiktigt vinsttänkande ger. Man vill bygga, inte runda av kanterna.

Vad är nästa steg? Fotografer? Eller återanvändning av amerikanska manus utan att bry sig om att inhämta tillstånd..?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Rebecca Barzegar, jurist på SVT, anser också att STIM står för ett förlegat monopol och att Epidemic Sound kommer som en välbehövlig injektion i en icke konkurrensutsatt del av marknaden.

Alla som betalar licenspengar till SVT bör fråga sig ifall de tror att den musik som köps från Epidemic Sounds ljudbibliotek skapas av branschens mest kompetenta yrkesutövare. Sannolikt inte. De skulle aldrig ställa upp på något sådant. Då kommer nästa fråga; ska SVT anlita amatörklippare, fritidsregisörer samt köpa loss friköpta meningar och klistra ihop till filmmanus?

SVT köper inte in enstaka borduntoner från Epidemic Sound för att lägga in i en mindre viktig övergång i något program. Deras bibliotek används till hela dramaserier. Det vi får sedan är ett i stort sätt osammanhängande kollage av stycken utan dramaturgiskt värde.

Ska SVT verkligen få ägna sig åt detta utan synpunkter och insyn? Är inte ett Public Servicebolag skyldig att ställa sig utanför marknadens mest utarmande profitimpulser?

februari 28, 2013 | Unregistered CommenterPeter Nylander

Hej Alfons,

Vi har ju under en längre tid försökt skapa ett öppet informationsutbyte mellan SKAP och Epidemic Sound vilket du i dina mejl med all önskvärd tydlighet har avböjt. Vi välkomnar alltid en debatt om musik, moral, etik och hur vi skall främja svensk musik i världen på bästa sätt.

Trist dock att du väljer att se Epidemic Sound som ett hot mot musikindustrin snarare än som ett bra och relevant alternativ som tillvaratar svenska intressen i en nisch där vi tidigare varit förvisade till de stora nordamerikanska produktionsmusiksbiblioteken.

I din text anger du att du varken vill eller kan uttala dig om kvaliteten på Epidemic Sounds musik. Men såvitt vi kan se har du ägnat hela din fiktiva inledning till att insinuera att kvaliteten skulle vara undermålig trots att du inte har lyssnat på vår repertoar. Sådana osakliga påhopp tycker naturligtvis vi och alla våra anslutna upphovsmän är tråkigt.

En stor del av den debatt som uppstått den senaste tiden har baserats på ett antal missuppfattningar om vad Epidemic Sound faktiskt gör och hur TV-kanalerna använder vår musik. För att illustrera detta missförstånd har Malte Andreasson på TV4 försökt reda ut begreppen på följande sätt:

"Efter att ha läst Gradvalls artikel kan vi bara konstatera att det är synd att kritiken helt och hållet bygger på ett missförstånd.

Inom det här området skiljer man mellan kommersiell musik och katalogmusik (a k a produktionsmusik).

Kommersiell musik är sådan musik som är utgiven till allmänheten, oavsett om det skett på cd, rullband eller spotify eller till och med radio. All musik som du kan ha hemma på hyllan eller i din spotifylista eller hör på radion är kommersiell musik.

Katalogmusik är musik som kontrolleras av musikförlag som gör den tillgänglig för tv-produktionsbolag för att använda som ”rekvisita” vid redigeringen av tv-program. Det är i allmänhet inte låtar i normal mening utan musikslingor och bakgrunder som är till för att underlätta skapandet av stämningar i programmen. Det finns ett antal stora kataloger, de flesta internationella och mestadels skapade i Nordamerika.

Den nyordning vi har gått in i innebär att man maximalt får använda fyra minuter *katalogmusik* från traditionella kataloger. Därefter får man använda Epidemic Sound. ES erbjuder oss en ny sorts katalog på villkor som är anpassade till hur tv-företagens verksamhet faktiskt ser ut i dag, därför är det attraktivt för oss.

Den kommersiella musiken har vi inga sådana synpunkter på alls. Tvärtom uppmuntrar vi användningen av kommersiell musik, av just de anledningar som nämns i Gradvalls artikel. Exemplen som nämns i artikeln med musiken från t ex Sagor & Swing och Håkan Hellström i ”Allt faller” är alltså inte bara irrelevanta, det är till och med så att vi uppmuntrar mer användning av sådan musik.

Det vi har reglerat är användningen av katalogmusik, dvs generiska musikbakgrunder av olika slag.

En intressant bieffekt av detta är att svenska tv-program numera huvudsakligen innehåller nykomponerade musikbakgrunder som gjorts av svenska musiker som skriver med svensk tv som utgångspunkt, i stället för som tidigare återanvändning av utländska bakgrunder skrivna av kompositörer som aldrig har sett en bildruta svensk tv.

Det tål också att sägas att TV4 har gällande avtal med Stim som reglerar de kompositörer och textförfattare som representeras av Stim, och att det inte finns några konflikter mellan Stim och TV4."

Ovanstående information är ju naturligtvis inte någon nyhet för någon som är insatt i branschen men vi förstår naturligtvis varför du väljer att elda på denna missuppfattning.

Vi är både stolta och glada över att vi har lyckats erbjuda ett svenskt alternativ och göra så att en mängd svenska musiker numera kan leva på sin musik. Många av våra anslutna upphovsmän har tidigare varit medlemmar i STIM men fick inte sin ekonomi att gå ihop i det traditionella systemet varvid vi skapade ett alternativ. Vi är också stolta över att våra kunder, TV-kanalerna, idag har råd att visa MER kommersiell musik än tidigare på grund av Epidemic Sound.

Vidare är det förvånande att du, trots ett flertal förtydliganden från vår sida, försöker förmedla den felaktiga bilden att vi betalar ut 600 kronor per verk till våra upphovsmän som någon form av standardersättning. Vi har vid ett flertal tillfällen berättat att 600 kr kan vara en ersättning för en enklare musikslinga men att den genomsnittliga ersättningen per verk ligger strax under 2 000 kr vilket motsvarar ca 20 minuters effektiv visning i en mellanstor europeisk TV-kanal, för VARJE verk. Samtliga upphovsmän som levererar musik till produktionsmusikbibliotek skulle nog hålla med om att detta är en mycket bra ersättningsnivå och att de tjänar MER pengar än tidigare. Ersättningen som betalas ut till våra upphovsmän beror till stor del på verkets kvalitet, komplexitet, produktionstakt, produktionskostnad osv. Verk av särskilt god kvalitet kan få en särskild märkning och generera ett tillägg på 50% av den ursprungliga ersättningen till upphovsmannen. Priset per verk kan också öka om det handlar om vinjetter, specialskrivningar och dylikt varvid ersättning betalas ut per år beroende på användningsgrad, det vill säga exakt som det befintliga systemet. Vi har upphovsmän som tjänar hundratusentals kronor om året då de har skrivit stora vinjetter.

Något förvånande skriver du vidare ”Vad värre är så har du, om du säljer din musik till Epidemic Sound, också förlorat den ideella upphovsrätten till den.” . Det är som bekant inte möjligt att överlåta den ideella rätten enligt svensk upphovsrätt. Vi skulle vilja tro att detta är en ärlig missuppfattning från din sida men med tanke på att du är aktiv i en FN-undersökning avseende just de ideella rättigheterna är ett sådant påstående anmärkningsvärt. Att inte kunna överlåta ideella rättigheter kopplade till en upphovsrätt är en av de mest centrala delarna av upphovsrätten. Vi har vidare noterat att du har påpekat det faktum att ideella rättigheter inte kan överlåtas i dina konversationer med journalister på Twitter. Detta är tråkigt för Epidemic Sound men det är ännu tråkigare att detta missleder upphovsmän, journalister och andra som har ett genuint intresse av att ta reda på hur upphovsrätten och musikbranschen fungerar och vilka alternativ som finns.

Till slut skulle vi vilja bemöta dit påstående om att våra företrädare menar att upphovsrättsliga system inte hör till tiden. Detta är ett uttalande som vi inte känner till. Epidemic Sound är helt beroende av upphovsrätten, på samma sätt som andra aktörer som sysslar med kommersialisering av upphovsrätter såsom musiker, författare eller skivförlag. Om det inte finns en stark upphovsrätt försvinner en stor del av incitamenten att skapa, förmedla eller kommersialisera kreativt skapande. Om folk stjäl den musik som vi äger finns det ingen idé för oss att försöka bygga ett svenskt alternativ till de stora produktionsmusiksbiblioteken.

Avseende upphovsmän så är det ju så att vi konkurrerar med STIM-musiker om uppdrag. STIM är en konkurrerande organisation som på samma sätt som Epidemic Sound eller andra förvaltningsrättsliga eller oberoende organisationer vill tjäna pengar åt de upphovsmän som är anslutna till just deras organisation. Alternativet hade varit att förbjuda konkurrens inom musikens område och det tror vi hade varit dåligt både för upphovsmän, utvecklingen av musikbranschen i stort och de som nyttjar och betalar för upphovsrätter i stor utsträckning.

Det Epidemic Sound har gjort är att skapa konkurrens mellan de organisationer som vill kommersialisera upphovsrätter och det kommer att tvinga både STIM och oss att bli mer effektiva och erbjuda upphovsmän de bästa möjliga villkoren att tjäna pengar på sitt skapande. En sådan konkurrens tycker vi i grund och botten är sund.

Om du vill läsa mer om Epidemic Sound och få insikt i hur vi bedriver vår verksamhet har vi samlat ihop information som presenteras här: http://epidemicsoundinfo.wordpress.com

Mvh

Epidemic Sound

mars 8, 2013 | Unregistered CommenterTom Höglund

Hej,

Tack för er kommentar. Tråkigt att ni inte har samma minnesbild som jag av vår korrespondens. När jag tittar tillbaka i vår mejlkorrespondens, ser jag att det var jag som kontaktade er våren 2010 och föreslog informationsutbyte. Efter ett antal påstötningar fick jag i juni till ett möte, som jag tog mig till med bruten fot, gips och kryckor. Det blev det enda mötet.

Det övriga kommenterar jag i ny bloggpost här: http://contentisking.squarespace.com/blogg/2013/3/11/att-ta-ansvar-for-upphovsman-och-deras-rattigheter.html

/Alfons

mars 11, 2013 | Registered CommenterAlfons Karabuda

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>