Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Bra möte med EU- och handelsminister Ann Linde igår | Main | Vem får nästa års Polarpris? »
onsdag
sep142016

"A once in a generation reform"

Den kallas för ”once in a generation reform” i inflytelserika Politico idag. Och vad pratar jag om om inte upphovsrättsreformen som presenterades av Jean Claude Juncker i hans årliga linjetal till EU-kommissionen idag!Alfons Karabuda blir intervjuad på SVT:s tak i sensommarsolen. Foto Gilda Romero
Vägen till förslaget som idag ligger på bordet har varit en över två år lång, intensiv och extremt arbetsam resa. Men det var värt varenda sekund av övertid och sena nattmanglingar. För SKAP och Europas enade upphovspersoner har lyckats göra något som nog ingen trodde var möjligt från början.
.
För första gången visar EU-kommissionen att de inte bara värdesätter kulturens roll i ett framtida EU, utan också upphovspersonernas centrala roll i att denna kultur överhuvudtaget kan skapas, till gagn för hela den kreativa näringskedjan.
.
Det är väldigt glädjande att vårt idoga arbete under flera år idag gett resultat, och det visar också på styrkan i att agera med enad röst. Och detta har vi lyckats med trots de extremt starka krafter som velat att reformen skulle dra åt ett annat håll. Att kommissionens ordförande i sitt tal säger “we need to empower artists and creators (….); I want journalists, publishers to be paid fairly. The today proposed copyright rules is about this.” är väldigt stort.
.
Och även om mycket av detta arbetet skett utanför medias strålkastarljus så har SKAP och SKAPs roll för reformen idag uppmärksammats av både rikstäckande radio och tv. Bara några minuter efter Junkers tal blev jag ombedd att medverka i både SVT och Sveriges Radio för att prata om vad reformen betyder för Europas upphovspersoner. Inflytelserika Politico skriver en lång artikel i ämnet idag, liksom flera andra tidningar, och detta är nog bara början.
.
Intervju på plats i Sveriges Radio. Foto Gilda Romero
 Här kan ni lyssna på intervjun med mig i Sveriges Radio.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>