Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« SKAP:s årsstämma visar att SKAP är starkare än någonsin | Main | Rundabordssamtal med siktet inställt på framtiden! »
fredag
mar172017

Viktig rapport om konstnärernas villkor

Foto: SVTHur mår kulturskaparna egentligen? Inte så bra verkar det. I Konstnärsnämnden nya rapporter om konstnärernas arbetsmiljö, inkomster och sociala villkor kan vi läsa att utsattheten på arbetsplatser är stor, mångfalden är dålig och inkomstutvecklingen riktigt usel.

Rapporterna är de mest genomgripande statistikrapporterna om konstnärers sociala villkor någonsin, och oavsett vad man tycker om rapportens innehåll så kan man i alla fall konstatera att det är fantastiskt att vi lever i ett land där det går att få fram dessa siffror. När man t.ex. läser Freemuse:s senaste statistik, talas det om dödade, fängslade bortförda konstnärer och sträng censur. Det ger onekligen lite perspektiv på tillvaron.

Med anledning av rapportsläppen deltog jag i en paneldiskussion på Kulturhuset Stadsteatern, som ni kan se i helhet här på SVT. I paneldiskussion deltog företrädare ifrån branschorganisationer, fackförbund och konstnärer och något vi diskuterade var stödsystem och risktagande. 

Vi pratade bland annat om risktagande. Idag ser vi få exempel på risktagande från musikbranschen, inte heller i stödgivningen, det är istället den enskilde utövaren som alltmer är den som får stå med hela risken. Riskera sin inkomst och hälsa genom att arbeta långt mer än genomsnittet, men kan bara kunna drömma om att nå samma inkomstnivå som genomsnittet. Då kanske det inte är så konstigt att många inom kultursektorn mår dåligt.

Kulturministern, som inledde tisdagens konstnärspolitiska seminarium, berättade att hon kommer tillsätta en utredning som ska bena ut varför det ser ut som det gör och hur det kan bli bättre. Det ser vi fram emot. Vi kommer också att be om ett möte med kulturministern för att ge vår syn på hur man kan förbättra situationen, genom konkreta exempel. Så får vi förhoppningsvis ett system som tar större ansvar och också större risker. Allt för att skapa förutsättningar för bredd och mångfald i Sveriges framtida kultur.
Här kan man ladda ner rapporterna.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>