Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Jag välkomnar den juridiska prövningen, och ser fram emot en genomlysning | Main | Viktig rapport om konstnärernas villkor »
fredag
mar312017

SKAP:s årsstämma visar att SKAP är starkare än någonsin

I veckan höll SKAP sin årsstämma, som är SKAP:s högsta beslutande organ. Årsstämma är ett tillfälle för inriktning och beslut, men också ett tillfälle då jag får träffa både medlemmar som aktivt arbetar inom föreningen och också det breda kollektiv jag arbetat hårt för under året. Som alltid inför årsstämmor är det en hel del att tänka på. Det är mycket som ska klaffa och det är viktigt att varje medlem känner att de har förutsättning att påverka på lika villkor.

Årsstämman ägde rum på Kägelbanan i Stockholm. Foto Gilda RomeroHur gick det så? Så här några dagar efter stämman kan jag bara konstatera att SKAP är starkare än någonsin, och aldrig tidigare har jag känt ett så starkt stöd för SKAP från medlemmarna som efter årets stämma. Att vi står enade beror nog till en stor del på att SKAP har gjort många framsteg. Bland annat genom hur vi aktivt och effektivt påverkat upphovsrättsreformen och är drivande mot ett mer rättvist internet för musik. Ett internet där allt inte sker på storbolagens villkor utan också på våra, på vilkas innehåll de bygger sin affärsverksamhet. Här kan du till exempel läsa den debattartikel jag och ett antal musikskapare skrev i Aftonbladet om det.

Trevlig middag med kollegor efter årsstämman. Foto Gilda RomeroMen kanske är det ändå så att vi aldrig står så enade som inför yttre hot.

Under året som gått har vi fått kämpa hårt för att inte EU-kommissionens förslag till ny upphovsrättsreform skulle gå emot oss upphovspersoner på en rad avgörande punkter. Vi är inte ”hemma” ännu, men på god väg.

Något som många av SKAPs medlemmar under årsstämman var upprörda över var det faktum att SKAP:s vårfester blivit anmälda av en privatperson. Här kan du läsa det jag skrev i min blogg i samband med att vårfesterna 2012 - 2014 blev anmälda. Många var både ledsna och undrande inför det faktum att inte längre kunna träffas på de viktiga vårfesterna, som för många musikskapare varit deras bästa mötesplats under året. Under stämman fick jag många frågor från medlemmar som undrade hur man kunnat anmäla SKAP:s vårfester och om inte stämman enhälligt kunde bidra med ett uttalande som visar hur väsentligt det är för kulturskapare att kunna föra dialog, inspireras och nätverka med varandra och med övriga delar av musik och kultursverige som man gjort på vårfesterna.

Nu väntar mer utredning som kostar på i både tid och pengar.

Men efter det ser vi fram emot det klargörande som för oss kommer att innebära att vårfesterna inte är ett avslutat kapitel!Kollegor inom olika genres och från olika generationer och möttes under åsstämman. På bild Lisa Långbacka och Åke Hellman som måhända tillhör olika generationer men med kärleken till dragspelet gemensamt. Åke fick även ta emot SKAP:s hederspris. Foto Gilda Romero

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>