Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« En vecka med extra allt... | Main | Jag välkomnar den juridiska prövningen, och ser fram emot en genomlysning »
fredag
maj122017

Upphovsrättsreformen mer aktuell än någonsin

Det är inte bara i Sverige upphovsrättsreformen är på agendan, utan inom hela EU, och så också Polen. I onsdags var jag inbjuden som talare och paneldeltagare på en konferens i Warsawa.

Jag tillsammans med professor Zdzisław Krasnodębski och Cécile Despringre. Foto: Aleksandra ZamarajewaJag visste egentligen inte så mycket om själva konferensen på förhand, annat än att min värd, professor Zdzisław Krasnodębski, är en nyckelfigur för upphovsrättsprocessen i EU-parlamentet, och när jag fick min frukost levererad till min lägenhet klockan 6.30 morgonen bestående av ett glas rödbetsjos, en skål sallad och en jättechokladcookie kände jag att dagen kunde bli annorlunda. Väl körd till Kulturministeriets mindre slott, insåg jag att flera av de anländande gästerna varken hade datorer eller anteckningsblock utan snäcka i örat. Jag började då ana att deltagare skulle komma att vara på mycket hög nivå, vilket visade sig stämma.

Polens förste vice premiärminister och kulturministerPolens vice premiärminister Piotr Glinski. Foto Aleksandra Zamarajewa Piotr Glinski, europaparlamentariker var några av de beslutsfattare som tog del vid rundabordet. Konferensen visade sig vara ett bra tillfälle att föra fram upphovspersonernas perspektiv och SKAP:s/ECSA:s medverkan resulterade i flera konkreta förslag för att trygga att våra synvinklar tas med i det pågående arbetet att bygga den nya infrastrukturen med upphovsrätten som bas. Och det är naturligtvis fantastiskt bra.

Foto: Aleksandra ZamarajewaJag och Googles representant var först ut med att presentera vår syn på upphovsrätt. Och med erfarenhet av tidigare paneler med Google representanter var hans anförande inget nytt. Googles representant Marcin Olender hävdade i princip att allt var frid och fröjd, att det minsann inte fanns något behov av att reglera. Och att vi musikskapare ska se Youtube som en marknadsföringskanal för att sälja merchandise m.m. och inte som en arena där vi faktiskt får betalt för att våra verk framförs.

Min fråga till publiken var hur man trodde att tex Polens kompositör Krzysztof Penderecki skulle fått tid skapa sin musik om han hade varit tvungen att sälja t-shirtar istället för att komponera?

När så Marcin Olender försökte rädda upp det hela med att slänga sig med höga summor man betalat till rättighetshavare svarade jag publiken att jag också hade siffror att förmedla, men att jag på grund av Google/YouTubes sekretessavtal inte fick kommunicera dem. Detta skapade viss irritation hos ministrar som är vana att få veta och lika mängd nervositet hos Googles representant då detta blev en konkret ögonöppnare för vikten av transparens. Något jag plockade upp när jag fick börja mitt anförande…

Jag pekade på den så kallade transparenstriangeln i EU-kommissionens förslag till upphovsrättsreform och vikten av att stödja den. Här i Resumés artikel kan du läsa mer om förslaget och de bidrag vi gjort till förslaget.

Sen hamnade fokus naturligt på paragraf 13 i samma reform. Den som handlar om Safe Harbor, och mer om om Safe Harbour kan du läsa vår debattartikel i Aftonbladet.

Som avslutning visade jag på upphovspersonernas starka relation till konsumenterna/lyssnarna och att vi gärna fortsatt stödjer de mellanhänder som ju möjliggör spridandet av vår musik, samt att alla i denna musikaliska ska få rimlig ersättning till vad de bidrar med.

Vi ska inte glömma att vi upphovspersoner är uppfinnare och investerare.

Vi uppfinner ny musik varje dag och vi investerar denna musik i start-ups som Spotify och YouTube för att de ska komma igång och kunna skapa en fungerande affärsmodell. Det är väl sedan rimligt att de när de blivit giganter inte glömmer detta och att vi då får rimlig del av vinsten?

Innan jag skulle iväg till en väntande taxi till flygplatsen fick frågade man mig om en sista kommentar. Jag använde den till att fråga Google representanten vad han och YouTube tycker att en lyssning på en låt borde vara värd?

Han försökte svara men inget kom fram. Ridå.

 Och sen hem till Sverige.

 

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>