Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« En intensiv vår, en härlig musiksommar och en höst med rivstart | Main | En vecka med extra allt... »
fredag
jul072017

Stolt tillbakablick på ett decennium av internationellt samarbete

Tio år av internationellt samarbete är en milstolpe och det är inte varje dag man får tillfälle att så tydligt inse att tio år av internationellt samarbete passerat, och än viktigare: vad det genererat.

I dagarna har vi firat att det var tio år sedan ECSA (European Composer and Songwriter Alliance) formellt bildades i Madrid. Vi firade jubileet i Madrid genom tillbakablickande, nätverkande, planering av framtida strategier och såklart en rad möten kring de reformer som inte tar paus varken för firande eller semester.

Möten med ledamöterna från det spanska parlamentet med ansvar för kulturfrågorna, och sedan med högsta ledningen på kulturdepartementet. Och efter dessa möten ECSA:s eget styrelsemöte, ett möte som till stor del handlade om de processer vi är mitt uppe där vi måste säkerställa att inte tappar momentum inför den viktiga slutspurten i upphovsrättsreformen. Att värna dagens upphovspersoner för att vi även i framtiden ska kunna blicka tillbaka på en stark livskraftig kultur kändes som en naturlig ingång till mötet.

Här förbereder jag mig inför möte med Spanska parlamentet, i ett historiemättat rum i själva parlamentet. Foto: ECSAEfter mötet var det dags för ett mer formellt firande av vårt tioårsjubileum, ett decennium som gett oss mycket att vara stolta över. Jag är stolt över de sakfrågor vi påverkat i en riktning som fördelaktig för musikens upphovspersoner, men kanske mest stolt över den position vi byggt genom förtroende. Förtroende för varandra och genom att Europas musikskapare talat med en enad röst genom ECSA, och också förtroende från dem som vi behöver påverka i bygget av våra moderniserade framtida rättigheter.Mötena i Madrid handlade om att inte tappa momentum inför den viktiga slutspurten i upphovsrättsreformen. På bilden håller jag inledningstalet till ECSA:s tioårsjubileum. Foto: ECSA

När jag åker hem från Madrid gör jag det med en ännu starkare övertygelse om att det vi gör inte bara är rätt utan också nödvändigt för så många. Att SKAP under så många år varit tongivande i det internationella samarbetet och en bidragande faktor till förbättringar på rättighetsområdet för oss själva och andra, gör att tillbakablicken känns lätt och inspirerande. Det gör att de motgångar vi stött på under vägens gång känns som ett nödvändigt ont för att faktiskt nå resultat.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>