Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
onsdag
apr262017

Jag välkomnar den juridiska prövningen, och ser fram emot en genomlysning

Igår fick jag och mina kollegor på SKAP besked om att de vårfester som SKAP arrangerat för medlemmar, opinionsbildare och representanter för musik- och kulturliv mellan åren 2012 - 2014 nu blir föremål för en juridisk granskning. I det åtal som åklagare Alf Johansson presenterat för Stockholms Tingsrätt hävdar åklagaren att SKAP och jag, i egenskap av föreningens ordförande, gjort sig skyldiga till givande av muta.

Foto Johan OlssonI cirka 60 års tid har föreningen SKAP arrangerat en årlig vårfest, och de flesta av er som är medlemmar har säkert närvarat någon gång. Vårfesterna är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige, och har alltid handlat om att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden.

Hur ser då mutan ut?

Den finns inte. Inte ens åklagaren kan visa på att något utbyte av otillbörliga tjänster skett. Han menar att det kunde ha skett genom att vi bjudit gäster till SKAP:s vårfester. På samma sätt som vi gjort i över 60 år. Det är heller inte så att SKAP som förening har något vinna på vårfesten utan åklagaren menar att det funnits en risk att SKAP medlemmar skulle ha gynnats.

Enligt Konstnärsnämndens senaste utredning arbetar kulturskapare mer än genomsnittet. De har utbildat sig mer än den genomsnittlige svensken och skulle inget hellre vilja än att tjäna som en medelsvensk. De gör det inte på långa vägar. Och nu står SKAP alltså anklagade för att försöka ge kollegor en otillbörlig förmån genom att visa upp dem, och ge dem en plattform för dialog och nätverkande. Musikskaparnas levebröd, alltså musiken, beskrivs av åklagaren som ett onödigt och lyxigt kringarrangemang.

SKAP:s vårfest var just det tillfälle under året då det var precis tvärtom. Det handlade om musikskaparen, oavsett hur hen lyckats ekonomiskt. Och just mångfalden var det vi lyckades visa upp. Vi samlade utan diskriminering deltagare från hela musik och kultursverige. DET var hela poängen: att med en samlad kompetens och erfarenhet från musikområdet föra dialog. Det var också ett ypperligt tillfälle att förändra attityder kring de värden SKAP är satt att främja, nämligen konstnärlig yttrandefrihet, jämställdhet och mångfald.

Det gjorde till exempel pristagare som Nino Ramsby genom att belysa HBTQ frågorna (eller avsaknaden av dem) i svenskt musikliv. Jan Eliasson gjorde det genom att tala om vikten av yttrandefrihet och dela ut pris för arbete kring dessa frågor till Freemuse. Det är jag omåttligt stolt över.

Jag tar självklart situationen på stort allvar, men känner samtidigt en stor förvåning över att åklagaren valt att gå vidare med åtal, det är inte utan att jag måste ifrågasätta om åklagaren till fullo har förstått det uppdrag en intresseorganisation har – nämligen att skapa plattformar och mötesplatser för att främja medlemmarnas intressen. Här kan ni se en bandad intervju med mig där jag svarar på frågor om vårfesten.Jag svarar på frågor om vårfestprocessen i en bandad intervju.

Jag välkomnar den juridiska prövningen. Jag har mycket svårt att se grunderna för åtalet och är därför helt övertygad om att vi kommer frias helt. På sikt hoppas jag också att det här är en genomlysning som kan gynna hela kultur- och föreningssverige. Regelverket kring nätverksträffar är alldeles för otydligt och osäkerheten riskerar att begränsa intresseorganisationers möjligheter att bedriva verksamhet. Kulturskapare kommer alltid ha ett behov av nätverkande och kompetenshöjning, inte bara med varandra utan också med andra delar av kultursverige. Här ligger också medlemmarnas rättmätiga förväntningar på SKAP. Det är SKAP som ska driva dessa sammankomster och till och med skapa nya plattformar för möten. Det är helt avgörande att det från samhällets sida finns en tydlighet kring hur det får gå till.

Och vad händer framöver? I nuläget är det oklart när rättegången ska kunna hållas, men ju förr desto bättre ur SKAP och hela kultursveriges perspektiv. Avslutningsvis vill jag upprepa det jag sagt vid flera olika tillfällen: låt oss även i framtid kan skapa historiska ögonblick vid SKAP:s sammankomster. Vi vore ett fattigare musikland annars.

fredag
mar312017

SKAP:s årsstämma visar att SKAP är starkare än någonsin

I veckan höll SKAP sin årsstämma, som är SKAP:s högsta beslutande organ. Årsstämma är ett tillfälle för inriktning och beslut, men också ett tillfälle då jag får träffa både medlemmar som aktivt arbetar inom föreningen och också det breda kollektiv jag arbetat hårt för under året. Som alltid inför årsstämmor är det en hel del att tänka på. Det är mycket som ska klaffa och det är viktigt att varje medlem känner att de har förutsättning att påverka på lika villkor.

Årsstämman ägde rum på Kägelbanan i Stockholm. Foto Gilda RomeroHur gick det så? Så här några dagar efter stämman kan jag bara konstatera att SKAP är starkare än någonsin, och aldrig tidigare har jag känt ett så starkt stöd för SKAP från medlemmarna som efter årets stämma. Att vi står enade beror nog till en stor del på att SKAP har gjort många framsteg. Bland annat genom hur vi aktivt och effektivt påverkat upphovsrättsreformen och är drivande mot ett mer rättvist internet för musik. Ett internet där allt inte sker på storbolagens villkor utan också på våra, på vilkas innehåll de bygger sin affärsverksamhet. Här kan du till exempel läsa den debattartikel jag och ett antal musikskapare skrev i Aftonbladet om det.

Trevlig middag med kollegor efter årsstämman. Foto Gilda RomeroMen kanske är det ändå så att vi aldrig står så enade som inför yttre hot.

Under året som gått har vi fått kämpa hårt för att inte EU-kommissionens förslag till ny upphovsrättsreform skulle gå emot oss upphovspersoner på en rad avgörande punkter. Vi är inte ”hemma” ännu, men på god väg.

Något som många av SKAPs medlemmar under årsstämman var upprörda över var det faktum att SKAP:s vårfester blivit anmälda av en privatperson. Här kan du läsa det jag skrev i min blogg i samband med att vårfesterna 2012 - 2014 blev anmälda. Många var både ledsna och undrande inför det faktum att inte längre kunna träffas på de viktiga vårfesterna, som för många musikskapare varit deras bästa mötesplats under året. Under stämman fick jag många frågor från medlemmar som undrade hur man kunnat anmäla SKAP:s vårfester och om inte stämman enhälligt kunde bidra med ett uttalande som visar hur väsentligt det är för kulturskapare att kunna föra dialog, inspireras och nätverka med varandra och med övriga delar av musik och kultursverige som man gjort på vårfesterna.

Nu väntar mer utredning som kostar på i både tid och pengar.

Men efter det ser vi fram emot det klargörande som för oss kommer att innebära att vårfesterna inte är ett avslutat kapitel!Kollegor inom olika genres och från olika generationer och möttes under åsstämman. På bild Lisa Långbacka och Åke Hellman som måhända tillhör olika generationer men med kärleken till dragspelet gemensamt. Åke fick även ta emot SKAP:s hederspris. Foto Gilda Romero

fredag
mar172017

Viktig rapport om konstnärernas villkor

Foto: SVTHur mår kulturskaparna egentligen? Inte så bra verkar det. I Konstnärsnämnden nya rapporter om konstnärernas arbetsmiljö, inkomster och sociala villkor kan vi läsa att utsattheten på arbetsplatser är stor, mångfalden är dålig och inkomstutvecklingen riktigt usel.

Rapporterna är de mest genomgripande statistikrapporterna om konstnärers sociala villkor någonsin, och oavsett vad man tycker om rapportens innehåll så kan man i alla fall konstatera att det är fantastiskt att vi lever i ett land där det går att få fram dessa siffror. När man t.ex. läser Freemuse:s senaste statistik, talas det om dödade, fängslade bortförda konstnärer och sträng censur. Det ger onekligen lite perspektiv på tillvaron.

Med anledning av rapportsläppen deltog jag i en paneldiskussion på Kulturhuset Stadsteatern, som ni kan se i helhet här på SVT. I paneldiskussion deltog företrädare ifrån branschorganisationer, fackförbund och konstnärer och något vi diskuterade var stödsystem och risktagande. 

Vi pratade bland annat om risktagande. Idag ser vi få exempel på risktagande från musikbranschen, inte heller i stödgivningen, det är istället den enskilde utövaren som alltmer är den som får stå med hela risken. Riskera sin inkomst och hälsa genom att arbeta långt mer än genomsnittet, men kan bara kunna drömma om att nå samma inkomstnivå som genomsnittet. Då kanske det inte är så konstigt att många inom kultursektorn mår dåligt.

Kulturministern, som inledde tisdagens konstnärspolitiska seminarium, berättade att hon kommer tillsätta en utredning som ska bena ut varför det ser ut som det gör och hur det kan bli bättre. Det ser vi fram emot. Vi kommer också att be om ett möte med kulturministern för att ge vår syn på hur man kan förbättra situationen, genom konkreta exempel. Så får vi förhoppningsvis ett system som tar större ansvar och också större risker. Allt för att skapa förutsättningar för bredd och mångfald i Sveriges framtida kultur.
Här kan man ladda ner rapporterna.

 

torsdag
feb232017

Rundabordssamtal med siktet inställt på framtiden!

Kungliga Musikaliska Högskolan i Stockholm är en av världens äldsta musikhögskolor, som grundades 1771. KMH huserar numera i världens mest moderna musikhögskolebyggnad, och i den här inspirerande miljön hade jag förmånen att träffa några av Stockholms tyngsta aktörer inom innovation och musik för ett rundabordssamtal del II.Introduktionsrunda under rundabordssamtalen på KMH. Foto Gilda Romero
Ämnet för dagen var att utifrån vårens samtal och efterföljande process konkretisera hur vi gör Stockholm till världens bästa musikstad. Vi som bjöd in till mötet var stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert tillsammans med KMH:s rektor Staffan Scheja och jag ledde samtalet. 

Vy från KMHs vackra foajé. Foto Gilda RomeroDet finns många nätverk inom både tech och andra kreativa näringar som ofta är nischade och inte alltid så inkluderande. Ett sätt att vässa Stockholms attraktions- och konkurrenskraft tror vi är att skapa gränsöverskridande strukturer för hur olika näringar kan mötas och berika varandra. Det tror jag Stockholm som stad har mycket att vinna på, och inom kort kommer vi kunna presentera vilka konkreta åtgärder som rundabordssamtalen ledde fram till.

Stockholm går en spännande musikalisk framtid till mötes!
Närvarande vid samtalet var: 
Roger Mogert, Stadsbyggnads- och kulturborgarråd
Klas Lunding, Telegram Studios
Lena Åberg Frisk, vd Uppsala Konferens och Kongress
Anna Gissler, VD Stockholm Invest
Peder Hofmann, chef KMHs utbildnings- och forskningsavdelning
Staffan Scheja, rektor KMH
Jeanette von Arnold, Filmregion Stockholm
Jian Rönnblom, creative director SAE
Staffan Holm, styrelseledamot Live Nation
David Jonsson, sakkunnig kultur Stockholms stad

 

fredag
okt212016

SKAP:s vårfester 2012 till 2014 utreds

Efter en vecka med bland annat fint medlemsmöte i Malmö i måndags med idel positiv återkoppling från nya och gamla medlemmar är vi tillbaka i kanslivardagen. En vardag som betyder att vi måste hantera ärenden av skiftande karaktär.

Idag har vårt fokus legat på att Riksenheten mot korruption beslutat att även granska de vårfester SKAP arrangerade 2012 till 2014. Med tanke på den samhällsutveckling som råder med allt tydligare regler för representation och tillställningar, tillsammans med det faktum att Föreningen Svenska Tonsättare blivit granskade för sina julmiddagar är det här föga förvånande, i sin ordning och faktiskt välkommet.

Jag håller tal på temat mångfald och jämställdhet vid SKAP:s vårfest 2014. Foto: Anna Rut FridholmDen här granskningen och samhällsutvecklingen är något som kultursverige behöver. Vi behöver tydliga regler för hur vi som intresseorganisation även i framtiden ska kunna mötas och ha sammankomster, det behövs helt enkelt genomlysning och tydlighet i regelverken.

Först några ord om SKAP:s vårfester. I cirka 60 års tid har SKAP arrangerat en årlig vårfest för våra medlemmar, Sveriges kompositörer och textförfattare. Den har kort och gott kallats "SKAP:s vårfest” och har varit ett av flera sätt för SKAP att rikta ljuset på upphovspersoner och den svenska musiken. Vårfesterna är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige, och har alltid handlat om att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden.

Därför har vårfesten under åren haft särskilda teman med syfte att fördjupa förståelsen för dessa kärnvärden, som till exempel upphovsrätt, yttrandefrihet, mångfald och jämställdhet.

SKAP:s arbete med yttrandefrihet manifesterades till exempel på vårfesten år 2011 när vi gav pris till organisationen Freemuse som oförtrutet arbetar med att stävja övergrepp mot och censur av musikskapare. De kunde inte ha hyllats på en bättre plats än just SKAP:s vårfest. Att FN:s vice generalsekreterare Jan Eliason delade ut priset och att både kultur- och justitieministern satt i publiken var något som imponerade stort på vår fristadsmusiker och 'den arabiska revolutionens röst’ Ramy Essam som såg det som största beviset på att Sverige var ett land som värdesätter både musik och yttrandefrihet.

Min egen historia på SKAP började faktiskt på en vårfest. Året var 1997 och jag hade blivit tilldelad ett SKAP stipendium. Lite orolig innan jag förstod att rummet bestod av många andra som jag och inför alla dessa kollegor få bevisa på att jag dög betydde mycket och bidrog till flera musikaliska möten för mig.

Suddig bild på mig tillsammans med kollegor när jag får mitt SKAP-stipendium 1997. Foto ReportagefotoSedan 1997 har det blivit många vårfester och möten. Några minns jag mer än andra, som till exempel 2014 när Nino Ramsby, med sin ovärjbara närvaro smittade hela rummet med ett omedelbart behov av att säkerställa allas rätt att inkluderas i vårt samhälle och kulturvärld. Det var omvälvande.

Men låt oss återvända till det som händer här och nu. Nu utreder åklagarmyndigheten om det i samband med SKAP:s vårfester förekommit någon form av otillbörlig påverkan i förhållande till vårfestens gäster. Detta har inneburit att jag har varit hos Riksenheten mot korruption, där jag fått redogöra för sammanhanget, syftet och omständigheterna kring SKAP:s vårfester.

Jag vill vara mycket tydlig med att vårfesterna aldrig har handlat om att påverka gäster i enskilda ärenden. SKAP får inga bidrag eller något stöd från myndighetssverige, SKAP finansieras av Sveriges upphovspersoner som avstår en del av sina intäkter för att SKAP som intresseorganisation ska värna om deras rättigheter och genom sitt arbete belysa musikens värde och främja musikalisk mångfald.

Jag tycker att det är bra att åklagarmyndigheten gör en genomlysning av hur kulturfrämjande sammankomster ska gå till. Att ha möjlighet att träffas är, har alltid varit, och kommer alltid att vara en hjärtefråga för upphovspersonerna och resten av musiksverige. Musikskapare kommer alltid ha ett behov av nätverkande och kompetenshöjning, inte bara med varandra utan också med andra delar av kultursverige. Men det är naturligtvis centralt att det från samhällets sida finns en tydlighet kring hur det får gå till. Det måste finnas transparens och tydliga regler så att vi som arrangerar medlemsaktiviteter och sammankomster kan göra det på ett korrekt sätt.  Men låt oss för den skull hoppas att vi även i framtid kan skapa historiska ögonblick vid SKAP:s sammankomster. Vi vore ett fattigare musikland annars.