Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
fredag
okt212016

SKAP:s vårfester 2012 till 2014 utreds

Efter en vecka med bland annat fint medlemsmöte i Malmö i måndags med idel positiv återkoppling från nya och gamla medlemmar är vi tillbaka i kanslivardagen. En vardag som betyder att vi måste hantera ärenden av skiftande karaktär.

Idag har vårt fokus legat på att Riksenheten mot korruption beslutat att även granska de vårfester SKAP arrangerade 2012 till 2014. Med tanke på den samhällsutveckling som råder med allt tydligare regler för representation och tillställningar, tillsammans med det faktum att Föreningen Svenska Tonsättare blivit granskade för sina julmiddagar är det här föga förvånande, i sin ordning och faktiskt välkommet.

Jag håller tal på temat mångfald och jämställdhet vid SKAP:s vårfest 2014. Foto: Anna Rut FridholmDen här granskningen och samhällsutvecklingen är något som kultursverige behöver. Vi behöver tydliga regler för hur vi som intresseorganisation även i framtiden ska kunna mötas och ha sammankomster, det behövs helt enkelt genomlysning och tydlighet i regelverken.

Först några ord om SKAP:s vårfester. I cirka 60 års tid har SKAP arrangerat en årlig vårfest för våra medlemmar, Sveriges kompositörer och textförfattare. Den har kort och gott kallats "SKAP:s vårfest” och har varit ett av flera sätt för SKAP att rikta ljuset på upphovspersoner och den svenska musiken. Vårfesterna är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige, och har alltid handlat om att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden.

Därför har vårfesten under åren haft särskilda teman med syfte att fördjupa förståelsen för dessa kärnvärden, som till exempel upphovsrätt, yttrandefrihet, mångfald och jämställdhet.

SKAP:s arbete med yttrandefrihet manifesterades till exempel på vårfesten år 2011 när vi gav pris till organisationen Freemuse som oförtrutet arbetar med att stävja övergrepp mot och censur av musikskapare. De kunde inte ha hyllats på en bättre plats än just SKAP:s vårfest. Att FN:s vice generalsekreterare Jan Eliason delade ut priset och att både kultur- och justitieministern satt i publiken var något som imponerade stort på vår fristadsmusiker och 'den arabiska revolutionens röst’ Ramy Essam som såg det som största beviset på att Sverige var ett land som värdesätter både musik och yttrandefrihet.

Min egen historia på SKAP började faktiskt på en vårfest. Året var 1997 och jag hade blivit tilldelad ett SKAP stipendium. Lite orolig innan jag förstod att rummet bestod av många andra som jag och inför alla dessa kollegor få bevisa på att jag dög betydde mycket och bidrog till flera musikaliska möten för mig.

Suddig bild på mig tillsammans med kollegor när jag får mitt SKAP-stipendium 1997. Foto ReportagefotoSedan 1997 har det blivit många vårfester och möten. Några minns jag mer än andra, som till exempel 2014 när Nino Ramsby, med sin ovärjbara närvaro smittade hela rummet med ett omedelbart behov av att säkerställa allas rätt att inkluderas i vårt samhälle och kulturvärld. Det var omvälvande.

Men låt oss återvända till det som händer här och nu. Nu utreder åklagarmyndigheten om det i samband med SKAP:s vårfester förekommit någon form av otillbörlig påverkan i förhållande till vårfestens gäster. Detta har inneburit att jag har varit hos Riksenheten mot korruption, där jag fått redogöra för sammanhanget, syftet och omständigheterna kring SKAP:s vårfester.

Jag vill vara mycket tydlig med att vårfesterna aldrig har handlat om att påverka gäster i enskilda ärenden. SKAP får inga bidrag eller något stöd från myndighetssverige, SKAP finansieras av Sveriges upphovspersoner som avstår en del av sina intäkter för att SKAP som intresseorganisation ska värna om deras rättigheter och genom sitt arbete belysa musikens värde och främja musikalisk mångfald.

Jag tycker att det är bra att åklagarmyndigheten gör en genomlysning av hur kulturfrämjande sammankomster ska gå till. Att ha möjlighet att träffas är, har alltid varit, och kommer alltid att vara en hjärtefråga för upphovspersonerna och resten av musiksverige. Musikskapare kommer alltid ha ett behov av nätverkande och kompetenshöjning, inte bara med varandra utan också med andra delar av kultursverige. Men det är naturligtvis centralt att det från samhällets sida finns en tydlighet kring hur det får gå till. Det måste finnas transparens och tydliga regler så att vi som arrangerar medlemsaktiviteter och sammankomster kan göra det på ett korrekt sätt.  Men låt oss för den skull hoppas att vi även i framtid kan skapa historiska ögonblick vid SKAP:s sammankomster. Vi vore ett fattigare musikland annars.

tisdag
okt182016

Låt oss inte bli lurade av siffrorna!

En miljard mer i intäkter till musikbranschen får vi läsa i Musiksveriges statistikrapport som släpptes idag, och som jag uttalade mig om i Sveriges Radio och Dagens Industri om idag.

Betyder det att det är läge att korka upp champagnen?

Det beror på vem du är. Som upphovsperson kanske man inte ska låta sig luras av siffrorna utan se till vilka pengar som faktiskt når dig.

Nästan alla pengar hamnar hos några få, och musiken blir alltmer en ”winner takes it all” ekonomi. Vi kan se att pengaströmmarna inte når de breda kollektiv upphovspersoner som behöver få sin rättmätiga ersättning för att kunna fortsätta skapa, och det kommer vara en stor utmaning inför framtiden att skapa bättre balans i den musikaliska näringskedjan

Visst ska musik spridas, ju mer desto bättre. Men vi som skapar musiken måste också få betalt för den, idag råder en extrem makt-asymmetri till fördel för t.ex. Google och Youtube.”

EU-kommissionens förslag till kommande nya upphovslagar måste garantera att de ökade intäkterna kommer upphovspersonerna till del. Det verkar finnas en större förståelse för de här frågorna, det märkte jag  när jag till exempel pratade med vår EU-minister. Men nu måste det omsättas i handling också. Våra egna politiker behöver förstå hur viktigt detta är om vi vill ha ett musikunder även i framtiden.

HÄR kan du läsa statistikrapporten i sin helhet.

 

 

fredag
okt142016

En konferens som gjorde intryck

Så är ännu en hektisk vecka i musikskaparnas tjänst till ända. Det som gjort mest intryck är nog att jag nyligen fått möjligheten att träffa kollegor från hela världen på International Music Council:s (IMC) konferens ”Decolonization of Music”. Jag var inbjuden att delta som kompositör, ordförande i ECSA och vice ordförande i IMC.

Det som gjorde intryck var givetvis innehållet , men framförallt det faktum att konferensen äger rum. Representanter från hela den Amerikanska subkontinenten deltog alltså under rubriken ”Avkolonisering av musiken/kulturen” (fritt översatt), en rubrik som säkert skulle fått alla amerikanska regioners krigiska förfäder att förfasas. Nu rådde istället en vilja att förstå och att söka nå samförstånd och enad röst liknande den vi har i Europa, genom ECSA.
På konferensen deltog representanter från den akademiska världen, politiker, kulturskapare och talet jag höll, kom att handla om digitala kolonisatörer. (Temat man gav mig var "Avkolonisering av musiken från en musikskapares perspektiv”). ECSA har publicerat talet här om ni vill läsa. 

Att jag tydligen introducerade en nytt begrepp - digital kolonisatör - är väl inte så märkligt. Det kanske var mer förvånande att deltagarna så tog min verklighetsbeskrivning till sig. Kanske för att vi alla nu står inför en gemensam digital kolonisatör? Kanske för att jag pekade på en grindvakt som står som ett eventuellt hinder för den kultur och musikaliska frihet man så dyrköpt skaffat sig genom århundranden?
Hursomhelst råder det ingen tvekan om att begreppet digital kolonisatör nu är myntat. Det har redan citerats i den fortsatta konferensen och är inte sista gången vi hört talas om.

 

onsdag
sep282016

Bra möte med EU- och handelsminister Ann Linde igår

Som ni kanske läst så blev jag och kollegan/SKAP-medlemmen Björn Ulvaeus inbjudna till möte med Sveriges EU- och handelsminister igår, och jag kan rapportera om ett bra och fruktbart möte, där vi diskuterade mång frågor som är avgörande för oss upphovspersoner.

Foto: Linus Glanzelius

Efter vår debattartikel i Aftonbladet fick vi som sagt till ett möte med Ann Linde som ville träffa oss, och tajmingen är naturligtvis bästa möjliga, med upphovsrättsreformen som EU-kommissionen kommunicerade förra veckan. Reformen är positiv för oss upphovspersoner och inte minst ett kvitto på SKAP:s att hårda arbete inom EU gett resultat.

Björns kunde med sin gedigna erfarenhet ge en tydlig bild av vilka rättigheter som gjort det möjligt för honom och Benny Andersson att skapa låtar som blivit musikikoner. Jag pratar såklart om upphovsrätten.

På gårdagens mötesagenda fanns förslagen till rättvisa kontrakt och transparens mellan avtalsparter, som ju är en förutsättning för vårt fortsatta skapande. Vi diskuterade också den viktiga frågan om sund konkurrens i det digitala landskapet där nu jättar som YouTube och Facebook på grund av ett undantag i lagen kan få laglig rätt att inte betala för sig. Frågan om sund konkurrens är inte bara en kärnfråga för oss upphovspersoner utan också för YouTube-konkurrenter som till exempel Spotify.

Nu är det viktigt att vi tillsammans med våra politiska företrädare ser till att EU-kommissionens reformförslag får bästa förutsättningar att uppnå önskad effekt och inte urvattnas på vägen mot en överenskommelse mellan Kommission, Parlament och Rådet, i EU.

Vi upplevde bägge att vår EU- och handelsminister tar de här frågorna på stort allvar och vi ser fram emot att fortsätta bidra till en hållbar kreativ näring med svenska upphovspersoner i täten.

onsdag
sep142016

"A once in a generation reform"

Den kallas för ”once in a generation reform” i inflytelserika Politico idag. Och vad pratar jag om om inte upphovsrättsreformen som presenterades av Jean Claude Juncker i hans årliga linjetal till EU-kommissionen idag!Alfons Karabuda blir intervjuad på SVT:s tak i sensommarsolen. Foto Gilda Romero
Vägen till förslaget som idag ligger på bordet har varit en över två år lång, intensiv och extremt arbetsam resa. Men det var värt varenda sekund av övertid och sena nattmanglingar. För SKAP och Europas enade upphovspersoner har lyckats göra något som nog ingen trodde var möjligt från början.
.
För första gången visar EU-kommissionen att de inte bara värdesätter kulturens roll i ett framtida EU, utan också upphovspersonernas centrala roll i att denna kultur överhuvudtaget kan skapas, till gagn för hela den kreativa näringskedjan.
.
Det är väldigt glädjande att vårt idoga arbete under flera år idag gett resultat, och det visar också på styrkan i att agera med enad röst. Och detta har vi lyckats med trots de extremt starka krafter som velat att reformen skulle dra åt ett annat håll. Att kommissionens ordförande i sitt tal säger “we need to empower artists and creators (….); I want journalists, publishers to be paid fairly. The today proposed copyright rules is about this.” är väldigt stort.
.
Och även om mycket av detta arbetet skett utanför medias strålkastarljus så har SKAP och SKAPs roll för reformen idag uppmärksammats av både rikstäckande radio och tv. Bara några minuter efter Junkers tal blev jag ombedd att medverka i både SVT och Sveriges Radio för att prata om vad reformen betyder för Europas upphovspersoner. Inflytelserika Politico skriver en lång artikel i ämnet idag, liksom flera andra tidningar, och detta är nog bara början.
.
Intervju på plats i Sveriges Radio. Foto Gilda Romero
 Här kan ni lyssna på intervjun med mig i Sveriges Radio.