Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
fredag
mar182016

"Musikalisk mångfald börjar och slutar med en stark upphovsrätt, den skulle aldrig vara möjlig utan."

Idag kommer nya numret av SKAP-nytt ut. Inför arbetet med nya tidningen så blev det det väldigt tydligt för mig att allt hänger ihop. När jag beskriver några av de frågor vi arbetar med för en ny medarbetare inser jag att det inte går att prata om en enskild fråga utan att diskutera helhetsbilden. Det blir också tydligt hur många av de frågor och plattformar, som hänger så tätt samman och som vi jobbat med under många år, nu verkligen börjat ge resultat.
Något som löper som en röd tråd genom allt vi gör, och även genom detta nummer av SKAP-nytt, är frågan om mångfald. Flera av våra medlemmar har upplevt att mångfalden har haft svårt att hävda sig till och med inom public service, kanske som en följd av att public service-kanalerna under en period ansåg sig tvungna att konkurrera med de kommersiella kanalerna på deras villkor. Nu ser man tecken på att public service börjar hitta tillbaka, och läget ser ljusare ut även om det finns mycket kvar att göra. Jag hoppas och tror att SKAP bidragit till kursändringen genom träget påverkansarbete, men den är framförallt ett resultat av samarbete. SKAP ingår till exempel, som enda upphovspersonsorganisation, i en arbetsgrupp som arbetar för ökad mångfald i media. Och efter att SKAP tagit fram förslag om genrebaserade webbkanaler har Sveriges Radio:s VD bett SKAP att konkretisera just detta förslag, ett arbete som pågår just nu.

"SKAP kan och ska dock aldrig gå in och tycka om innehåll i enskilda program, utan vi fortsätter vårt framgångsrika påverkansarbete för mångfald i media på en principiell och övergripande nivå."

SKAP kan och ska dock aldrig gå in och tycka om innehåll i enskilda program, utan vi fortsätter vårt framgångsrika påverkansarbete för mångfald i media på en principiell och övergripande nivå. Ett exempel på detta är den kollektiva förvaltningen, som är en så viktig förutsättning för att mångfalden ska bestå. Har vi en välfungerande licens som täcker hela den musikaliska repertoaren kommer det att gynna ett brett, varierat och inkluderande musikutbud!
Mångfaldsfrågan är inte bara en angelägenhet för oss på hemmaplan utan går såklart också över nationsgränserna. Genom International Music Council, ”musikvärldens FN”, träffade SKAP i mitten av mars sammanslut- ningen för de europeiska public serviceföretagen European Brodcasting Union, EBU, och även dessa möten handlade om mångfald inom public service. EBU påverkar sina medlemmar, medlemmar som till exempel Sveriges Radio och SVT. Och vi påverkar genom IMC som har EBU som medlem. Vid det här laget förstår ni säkert vad jag menar med sammanhang...


Just musikorganisationen IMC fördjupar vi oss i detta nummer av SKAP-nytt. På sidan 12 i tidningen möter jag IMC:s generalsekreterare Silja Fischer i ett samtal. Hon har kallats en av musik- världens mest in ytelserika doldisar, och i vårt samtal pratar vi mycket om mångfald som engagerar henne starkt. Hon berättar om sin egen uppväxt med klassisk musikskolning i forna östblocket, och om hur viktig skola och utbildning är för musikalisk mångfald. Något som såklart också ligger SKAP varmt om hjärtat och som vi också jobbar mycket med i vår och Kulturskolerådets satsning på komposition och musikskapande i Kulturskolan.

Musikalisk mångfald börjar och slutar dock med en stark upphovsrätt, den skulle aldrig vara möjlig utan. Och frågan är mer än någonsin på tapeten då EU:s upphovsrättsdirektiv nu ska implementeras inom EU. Du kan läsa mer om vad som händer på den fronten i journalisten Magnus Franklins artikel på sidan 6 i tidningen. De komplexa sammanhangen kan ibland göra att livet känns komplicerat, det vore säkert mycket enklare om man bara behövde ha en tanke i huvudet samtidigt. Men för att främja SKAP:s medlemmars intressen måste SKAP fortsätta vara aktiva och drivande i olika frågor, på olika arenor. Det är så vi får till stånd en hållbar förändring!

torsdag
feb182016

Tiden som ligger framför oss förmodligen den viktigaste någonsin

Jag blev glädjande nog omvald till ECSA:s ordförande av en enhällig generalförsamling. Foto Gilda Romero

Det har varit tre hektiska dagar i Bryssel. Mitt Brysselbesök denna gång var i egenskap av ECSA:s ordförande (the European Composer and Songwriter Alliance), och att som sådan leda ECSA:s generalförsamling. Och det var inte utan ett par fjärilar i magen eftersom ny ordförande skulle väljas, och jag som sittande ordförande ställde upp för omval. Jag därför är väldigt glad och hedrad över att återigen ha fått förtroendet att leda Europas upphovspersoner på musikområdet denna avgörande tid. Trots syrebristen i den fullpackade aulan kände jag ett starkt och enhälligt stöd från hela generalförsamlingen, och jag kan inte nog betona hur viktigt EU är för alla upphovspersoner, det är på Europanivå de flesta viktiga beslut om upphovsrätt fattas. Och därför känns det såklart extra glädjande att få fortsätta göra skillnad i frågor som är så viktiga, inte minst för SKAP:s medlemmar.

Många långa möten men också väldigt mycket kul tillsammans med kollegor från olika länder. Här med finska kollegorna Kaija Kärkinen, Markus Nordenstreng Aku Toivonen. Foto Aku Toivonen

I år var det fler kandidater än någonsin som ställde upp i valet och att konkurrensen om valbara platser är så stor är ett tecken på ECSA är en organisation att räkna med, som verkligen gör skillnad och påverkar där besluten tas. När jag nu får förnyat förtroende är det inte bara en tom titel på ett papper. Uppdraget som ordförande för den högst levande organisationen ECSA innebär att vi får en kontinuitet och att vi kan fortsätta driva de frågor som är så viktiga för SKAP:s medlemmar på en internationell nivå. 

När musikskapare möts för att diskutera musikskapares villkor gäller det att ta tillfället i akt att också uppleva musik, denna gång experimentell sådan i Mollenbeek. Foto Gilda Romero

Det händer mycket i Europa just nu vad gäller upphovsrätt, tiden som ligger framför oss är förmodligen den viktigaste någonsin, och nu om någonsin har vi inte råd att tappa fart. Frågorna som avgörs berör inte bara låtskrivare utan alla rättighetsinnehavare. Klimatet har förändrats, upphovspersoner har starkt stöd från konsumenterna och nu blåser vindar som ställer krav på transparens och rättvisa villkor ifrån alla aktörer. SKAP och Sverige har tagit täten i dessa frågor och vi har fått stort förtroende, nu känns det verkligen som att det finns förutsättningar att göra verklig skillnad för varje enskild kreatör.

Med Helienne Lindvall från brittiska BASCA innan konserten i Mollenbeek. Foto Gilda Romero

 

måndag
feb152016

Filmmusik: en väg in i musikens magiska värld

Det är många musikpriser som delas ut i dagarna. För inte så länge sedan var det dags för årets Manifestgala, branschens enda oberoende musikpris. Och Polarpristillkännagivandet  har nog de flesta uppmärksammat, med två världsartister som Cecilia Bartoli och vår egen Max Martin som pristagare. I förra veckan delas det europeiska filmmusikpriset Grand Scores ut i Berlin. Jaha, ännu ett pris, tänker säkert vissa, vad ska det nu vara bra för? Och varför ett pris till just filmmusik?
Grand Scoresgalan i Berlin bjöd på dans från flera kända filmer. På bilden scen ur Dirty dancing. Foto Franziska Krug.
Filmmusik känns i magen och kan både ge gåshud och skapa panik, något som inte minst Hitchcock förstod, något som dagens skapare av spel och Youtubestjärnor inser. För många unga är filmmusiken en väg in i musikens magiska värld, en väg som utan filmmusik skulle förblivit stängd. Filmmusik höjer inte bara filmen utan är utan också en kanal att nå en bred publik med alla möjliga genres, bara genom film och och spel får många chansen att lyssna på klassisk musik.
Och här tycker jag att priset fyller ett viktigt syfte: att rikta strålkastaren på filmmusik och dess bidrag till att skapa en unik upplevelse. Musik är det som ger film både känslomässigt och visuellt djup, som får en upplevelse att kännas 3D istället för 2D.
Så, ja ännu ett pris, men vilket pris sedan! 

 

onsdag
feb102016

SKAP-medlemmen Max Martin får årets Polarpris

SKAP: ordförande Alfons Karabuda tillsammans med kulturminister Alice Bah Kuhnke och Polarprisets vd Marie Ledin under Polarprisets pressträff. Foto Anette Beijer
Idag delades Polar Music Prize ut, för 25:e gången i ordningen. Priset som varje år delas ut till två pristagare för betydande insatser inom musiken instiftades av Stikkan Andersons 1989 och aldrig tidigare har intresset varit större! Det hela började med en vision och ett mål att visa på musikens värde, och genom åren har Stikkan Anderssons vision förverkligats genom alla pristagare och deras nästan osannolika variation och mångfald. Genom att lyfta två olika musikaliska gärningar, blir variationen också ännu tydligare, på så sätt bygger vi broar över musikaliska genrer, regioner och generationer.
 
Årets två pristagare Martin Sandberg, mer känd som Max Martin, och Cecilia Bartoli personifierar verkligen Polar Music Prize vision om två vitt skilda musikaliska gärningar, men med stark gemensam nämnare. Ibland är de skilda åt av århundraden, men ändå är de så nära besläktade genom melodin.
 

Tandem in intervju. Alfons Karabuda och mezzosopranen Malena Ernman blir intervjuade under Polarprisets pressträff. Foto Gilda Romero
Den obeskrivligt begåvade och tongivande mezzosopranen Cecilia Bartoli har ett röstomfång lika stort som hennes musikaliska forskarblick. Max Martin är en sann musiksjäl som betytt otroligt mycket för att främja upphovspersoners roll i Sverige och resten av världen. Och det är väldigt glädjande att Martin inte bara lyfter sina nuvarande kollegor. Genom att stödja SKAP:s satsning på komposition i Kulturskolan verkar han för att det ska komma fram nya Max Martins i framtiden.
 
Valet är ett stort ansvar för oss prisnämnden att förvalta, men även detta år har denna tillsynes omöjliga uppgift resulterat i ett självklart val från en enig prisnämnd.
Här ni läsa mer om årets tillkännagivande:

 

lördag
dec262015

Ett i många avseenden mörkt år, men som möjliggjort inför framtiden

Foto: Johan OhlssonVi närmar oss sluttampen av 2015.

Ett i många avseenden mörkt år men där jag, som ordförande för SKAP, också ser ett verksamhetsår som möjliggjort inför framtiden.

Under temat SKAP 2025 har vi, under året, tillåtit oss att se och verka för långsiktiga värden. I en musikvärld som mer och mer domineras av krav på kortsiktiga resultat har vi tagit ansvaret i att försöka ena aktörerna i den musikaliska näringskedjan. Först i Sverige, och nu senast genom globala rundabordssamtal i Washington och New York.

Redan i början av året skrev jag en artikel i ämnet  för MusicWeek. Den kallades då för en förutsägelse, men jag skall nog erkänna att det var mer av ett önsketänkande.

Desto gladare är jag därför att nu kunna konstatera att ett samarbete mellan några av musikvärldens nyckelaktörer, genom Creators Roundtable, blivit verklighet.                     

 Om jag har något att förutspå inför 2016?

En VD nära mig sa nyligen att endast den som tjänar mer pengar än den andre kan ha styrka och pondus nog att påverka i ett samarbete eller förhandling. Jag tror att han missar målet och inte ser värdet av det musik och kulturkapital vi kreatörer står för, och som framöver måste bidra till de kreativa och hållbara affärsmodeller hela musikvärlden behöver.

Min spaning är således att för 2016 års kreativa lösningar och modeller krävs fler kreativa människor. De i branschen som håller fast vid cementerade, isolerade och konservativa strukturer kommer nästa år att kännas såå….2015.

Vi själva har, under året, gjort allt annat än att luta oss tillbaka och därmed låta rådande normer också bli framtidens. Genom SKAPELSEN har vi låtit er skriva om musikhistorien så den inte bara skildrar männens verklighet. Med nya samarbetspartners, som t.ex. Kungliga Musikhögskolan ser vi till att nästa generation in i musiklivet inte begränsar sig redan innan de börjat sin professionella bana.

Presentation på KMH. Foto Kjell HolmstrandMed Kulturskolerådet satsar vi, med gemensamt projekt, på de yngsta generationerna och för deras rätt till eget musikskapande. Detta också något som ligger International Music Council varmt om hjärtat. Jag är mycket hedrad över att ha blivit vald till Executive Vice President för detta världens största nätverk av musikorganisationer, med sina 200 miljoner medlemmar. Här finns goda möjligheter att samla musikintressen som spänner över utbildningsväsenden, fackförbund, bibliotek och intresseföreningar för professionella upphovspersoner för att med enad röst verka för musiken värde och tillgänglighet för alla. 

SKAP har under 2015 också påbörjat sin strategi med att bredda sin bas och vara än mer inkluderande. Med Nyskaparna, Din Musikbusiness och We Are Songwriters ger vi dem som ännu inte kvalificerar sig att bli medlem i SKAP möjlighet att ta del av branschinformation och utbildning m.m.

Vi vill att de som är på väg in i musikbranschen skall ha rätt förutsättningar att skapa sin musik och få den spridd. Allt till en rimlig ersättning. Och vi vill att den yngre generationen tillsammans med den äldre skall forma de framtida strukturer och villkor som är förutsättning för att det svenska musikundret skall leva och frodas även framöver.

Med närings- och innovationsminister Mikael Damberg foto: Annika BerglundFör att åstadkomma dessa förutsättningar behövs, förutom med musikbranschen självt, ett nära samarbete med lagstiftare och beslutsfattare. Detta måste ske där besluten tas. Alltså både i Sverige och internationellt.

Vi har därför under året arbetat med våra egna ansvariga politiker gällande t.ex. musikexport, upphovsrätt och yttrandefrihet. Och inte minst visat på sambandet mellan dem.

Detta samband och det faktum att kreatörerna i EU samlats under samma flagg och med ett enigt budskap har gjort att vi nu har stöd från högsta politiska EU-nivå. Vi har fått upp frågor som rättvisa kontrakt och mellanhänders ansvar på EU-Kommissionens agenda, och ser nästa år fram emot att dessa implementeras i direktiv och rekommendationer.

Med Martin Schulz (talman EU-parlamentet) Foto: EU 2015 - Source: EP / Frederic SIERAKOWSKIAlice Bah Kuhnke, Ramy Essam och Alfons Karabuda. Foto: Kjell HolmstrandI år fick jag också möjligheten att, för Stadsteatern, komponera musiken till Paul Claudels ”När dagen vänder”. En erkänt svårgenomtränglig pjäs, som när man ändå lyckas, är belönande som få. Inspiration till instrumenteringen fick jag genom en av våra Polar Music Prize pristagare, Evelyn Glennie. När jag såg henne spela på sin waterphone på Polar Talks, visste jag att det skulle vara helt rätt för denna pjäs.

Med Emmylou Harris på Polar Foto: TV4Ett för övrigt mycket starkt Polar Music Prize år. Fantastiska pristagare. Både som upphovspersoner, utövare och människor. Jag hade förmånen att få Emmylou Harris till bordet vid banketten, och lärde mig där att uppskattat denna redan mycket populära pristagare än mer. Att jag sedan, mot slutet av middagen, fick ta del av hennes mammas chokladmuffins recept tar jag som ett tecken på ömsesidig uppskattning.

2015 valde SKAP att förnya på det sätt vi hyllar våra kollegor, genom priser och stipendier. Vi arrangerade fler musikmanifestationer, spridda över landet (Piteå, Malmö, Göteborg och Stockholm) och nådde så fler medlemmar än tidigare.  

De musikframträdanden vi kunde bjuda på var helt i linje med SKAP:s anda och profil: Talang, kvalitét, mångfald och bara så bra!

Silvana Imam uppträder på SKAP:s Stockholmskväll. Foto: Anna Rut Fridholm.                                 

Med Barbro "Lill Babs" Svensson, som både erhöll hederspris och uppträdde med bejublat nummer. Foto: Anna Rut Fridholm.Nu ser jag fram emot att tillsammans göra 2016 till ett år vi, nästa december, kan titta tillbaka på med stolthet! Gott Slut!