Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin

Jag har alltid varit engagerad i kulturskapandets villkor. Ett sätt att uttrycka det engagemanget är kulturpolitiskt, att delta i kulturdebatten och att söka dialog, samarbete och utveckling med företrädare för olika intressen. Därför är jag engagerad i en rad organisationer med gemensam grund i skapande, yttrandefrihet och upphovsrätt.

Jag arbetar till vardags som ordförande för SKAP - Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik. Jag är också ordförande för ECSA - The European Composer and Songwriter Alliance. Jag sitter i styrelsen för Musiksverige och Polar Music Prize. Dessutom är jag ledamot av Statens Musikverks konstnärliga råd och expert för FN:s råd för mänskliga rättigheter på området konstnärliga rättigheter. Sedan 2015 också Executive Vice President för International Music Council.